Zasady zakupów

Zasady zakupów

§ 1
Utworzenie Konta

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym www.sklep.k-r.pl należy na stronie Sklepu Internetowego  w Formularzu Rejestracji:
 • 1.1. podać adres e-mail Klienta
 • 1.2. podać hasło do konta (w formie zaszyfrowanego pola)
 • 1.3. zaakceptować Regulamin poprzez odhaczenie stosownego pola informującego o akceptacji Regulaminu
 • 1.4. następnie należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
Po utworzeniu Konta w Sklepie Internetowym niezbędne jest uzupełnienie następujących danych: wybór statusu prawnego (osoba fizyczna czy firma), imię i nazwisko ewentualnie nazwa firmy; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu); numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP. 

§ 2
Zasady składania Zamówień 

 1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na pole Do koszyka przy danym Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego. Produkt zostaje wówczas zapisany w koszyku.
 2. Klient po przejściu do swojego koszyka zostaje następnie przekierowany na podstronę, na której znajduje się: opis wybranych Produktów, ilość Produktów, cena jednostkowa za Produkt (netto oraz brutto), łączna kwota do zapłaty brutto. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów). Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Klient zostaje przekierowany na podstronę Sklepu Internetowego „Dane adresowe”, na której:
 • 3.1.  Klient uzupełnia dane niezbędne do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą: nazwa firmy, imię, nazwisko, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres (ulica wraz z numerem domu/lokalu), kod pocztowy, wybór w zakresie wystawienia faktury VAT, ewentualne uwagi Klienta;
 • 3.2.  w przypadku wysyłki produktu na inny adres, Klient zobowiązany jest zaznaczyć stosowne pole (poprzez odhaczenie opcji wysyłki na inny adres) oraz wypełnić dane w zakresie: odbiory (imię i nazwisko, firma), adres (ulica, numer domu/lokalu), kod pocztowy, miasto, numer telefonu;
 • 3.3.  W celu przejścia dalej, Klient powinien kliknąć przycisk „Kolejny krok”.
 • 3.4.  Klient przenoszony jest na podstronę „Sposób dostawy”, gdzie wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie;
 • 3.5.  Zapłata za towar następuję wyłącznie za pomocą przedpłaty na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy, który zostanie podany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia przez Klienta;
 • 3.6.  Po wciśnięciu przycisku „Kolejny krok”, Klient zostaje przeniesiony na podstronę „Podsumowanie i płatność”, na której może zweryfikować podane przez siebie dane i ewentualnie dokonać ich modyfikacji (zmiany danych Klienta i adresu dostawy, sposobu dostawy). Na stronie tej  znajduje się także: określenie przedmiotu Zamówienia, jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów, o ile takie występują.
 • 3.7.  Celem złożenia Zmówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania i akceptacji: Regulaminu, Polityki prywatności, Zasad zakupów, Kosztów i sposób dostawy, Formy płatności, Informacji o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Warunkach reklamacji. Brak akceptacji uniemożliwia złożenie zamówienia.
Po upewnieniu się, iż Zamówienia klienta jest zgodne z jego wolą i wykonaniu wyżej określonych czynności, Klient klika w przycisk  „Zamawiam i płacę”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone. Na adres e-mailowy Klienta podany podczas rejestracji zostaje wysłany e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia wraz ze szczegółami złożonego Zamówienia. 

§ 3
Informacje dodatkowe 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 • 1.1.  w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
 • 1.2.  Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
Informacja o treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z określeniem jej podstawowych warunków. Pozostałe warunki korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.k-r.pl zawarte są w Regulaminie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl