Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych RODO, obowiązujące w K&R Design Maciej Karbownik i Wspólnicy Spółka Komandytowa (zwaną dalej “K&RD”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000554467, NIP: 5261581978, REGON: 012172996 służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klientów K&RD.

 

Kto kontroluje dane osobowe?

Przekazywane poprzez sklep dane osobowe są kontrolowane przez K&RD:

K&R Design Maciej Karbownik I Wspólnicy Sp.k.
ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa.
K&RD chroni dane Klientów na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

 

Gdzie K&DR przechowuje dane osobowe?

Zebrane dane osobowe K&RD przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, K&RD stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie K&RD m.in. firmom kurierskim i dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z K&RD i wyłącznie zgodnie z poleceniami K&RD.

K&RD nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia i naszych usług.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych danych osobowych każdorazowo informujemy Klienta czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

Jakie są prawa Klientów odnośnie ich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych: W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z K&RD poprzez pocztę elektroniczną (adres: ido@k-r.pl) – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia.  Gdy K&RD przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane K&RD.

Prawo do poprawiania danych: Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: Klient ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez K&RD, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 2. otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 3. nieuregulowany dług wobec K&RD, niezależnie od metody płatności
 4. jeśli K&RD podejrzewa lub ma pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat Klient korzystał z naszych usług w niewłaściwy sposób
 5. dług Klienta został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 6. wniosek kredytowy klienta został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD: Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD. K&RD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że K&RD będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia: Klient ma prawo zażądać, aby K&RD ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli Klient nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD wtedy K&RD ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 2. jeśli Klient zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne, wtedy K&RD musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego danych osobowych.
 4. jeśli K&RD nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Jak Klient może korzystać ze swoich praw?

Klienta korzysta ze swoich praw poprzez stosowną wiadomość e-mail wysłaną na adres: ido@k-r.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że dane Klientów zawsze będą przetwarzane zgodnie z prawem, K&RD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: ido@k-r.pl, a w temacie „IDO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: Jeśli Klient uważa, że K&RD przetwarza jego do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować z K&RD, a także zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia zasad prywatności: W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych Klientów, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub praw Klientów.

 

Dlaczego K&RD używa dane osobowe?

K&RD używa dane osobowe Klientów:

 1. do zarządzania zakupami dokonanymi online w K&RD w celu przetwarzania zamówień Klientów i zwrotów oraz wysyłania Klientom powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów
 2. do zarządzania płatnościami Klientów
 3. do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
 4. do przetwarzania pytań oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, formularz kontaktowy, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
 5. aby kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z ich zamówieniem.
 6. aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.
 7. do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

 

Jakie dane osobowe K&RD przetwarza?

K&RD przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu * informacje na temat płatności i historię płatności
 • informacje kredytowe
 • informacje na temat zamówień
 • numer zamówienia
 • kwota zamówienia
 • data zamówienia
 • korespondencję związaną z zamówieniem.

 

Kto ma dostęp do danych osobowych Klienta?

Dane Klienta będą udostępniane w ramach K&KD oraz podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają adres Klienta, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności oraz firmy windykacyjne.

K&RD będzie udostępniać dane osobowe Klienta firmom IT, z którymi K&RD współpracuje.

 

Na jakiej podstawie prawnej K&RD przetwarza dane osobowe?

K&RD musi przetwarzać dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia Klientom> K&RD przetwarza dane osobowe także na podstawie uzasadnionego interesu K&RD oraz aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące ustawy.

 

Jak długo K&RD przechowuje dane osobowe Klienta?

K&RD będzie przechowywać dane Klienta tak długo, jak długo będzie on aktywnym Klientem i wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.
Rejestry wiadomości e-mail i korespondencję oraz dane potrzebne do zrządzania sprawami K&RD będzie przechowywać przez 2 lata.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD: Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu K&RD. K&RD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy wewnętrzne środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, oraz stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

 

Pliki cookie

Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient korzysta ze strony internetowej K&RD.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez K&RD Cookies są bezpieczne dla urządzenia, z którego korzysta Klient w celu uzyskania dostępu do strony internetowej K&RD. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę internetową indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

K&RD wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej K&RD będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 • dostosowania zawartości strony internetowej K&RD do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej K&RD
 • rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron na stronie internetowej K&RD w celu rekomendacji treści
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzytelniania Klienta w serwisie i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej K&RD:
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej K&RD ponownie wpisywać loginu i hasła
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej K&RD, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez K&RD
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych strony K&RD:
 • dostosowania zawartości strony internetowej K&RD do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej K&RD. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę strony internetowej Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klienta na strony, strony internetowej K&RD
 1. Zapamiętania lokalizacji Klienta poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej K&RD, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej K&RD korzystają ze stron internetowych K&RD, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony internetowej reklam usług i produktów firm trzecich.
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej K&RD.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 1. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 1. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 1. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej K&RD, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej K&RD. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium